دانلود رایگان


تحقیق دوران رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه - دانلود رایگاندانلود رایگان رضاشاه در حالی که طبقه متوسط سنتی را بشدت از خود متنفر ساخت, در میان طبقه متوسط جدید نیز احساسات و گرایش های بی ثبات و متغیری بوجود آورد. نسل ج?

دانلود رایگان تحقیق دوران رضاشاه و پيامدهاي انقلاب مشروطه دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان دوران رضاشاه، پيامدهاي انقلاب مشروطه،

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :
نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وي:
بعد منفي: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام
بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که مد نظر مشروطه خواهان بود.
نتايج مثبت انقلاب مشروطه (آنچه مد نظر انقلابيون بود) در دوران رضاشاه ظاهر شد و در بعد سياسي نيز، انقلاب مشروطه شکست.
رضاشاه در حالي که طبقه متوسط سنتي را بشدت از خود متنفر ساخت، در ميان طبقه متوسط جديد نيز احساسات و گرايش هاي بي ثبات و متغيري بوجود آورد. نسل جوان طبقه روشنفکر، مخالف منفعل رضاشاه بود، در حالي که نسل قديم اين طبقه، نخست پشتيبان او بود، ولي بعدها از اين کار دست کسيد. اين مبارزان کهنه کار جنگ داخلي که در دوران نابساماني داخلي نتوانسته بودند توده ها را بسيج کنند، نخست از ايجاد نظام جديد S به ويژه آرام کردن قبايل، عرفي سازي و تمرکز قدرت دولتي- پشتيباني کردند. ولي در دهه 1310 که شاه قرارداد ناخوشايند نفت را امضا کرد، حرص و طمع وي براي جمع آوري ثروت شخصي بيشتر شد، با افزايش هزينه هاي ارتش تورم گسترده اي بوجود آورد، و با منع فعاليت همه احزاب سياسي از جمله احزاب از جمله احزاب اصلاح طلبان، قدرت سياسي را منحصرا در دست گرفت. (آبراهاميان، 1377 : 190)
کسروي نيز در مقالاتي که در 1321 متنشر کرد، ايستار و ديدگاه متغير نسل معاصر خود را نسبت به رضاشاه بيان ميLکند. وي اقدامات شاه را در تمرکز دولت لغو القاب اشرافي، اجراي نظام سربازگيري، تضعيف قدرت هاي فئودال، تلاش براي همگون ساختن جمعيت، تاسيس مدارس، شهرها و صنايع جديد بسيار ارج مي نهد. ولي او را به دليل پايمال ساختن قانون اساسي مشروطه، ترجيح ارتش بر نهادهاي دولتي، گردآوري ثروت شخصي، غارت اموال مردم، کشتار روشنفکران مترقي، افزودن بر شکاف ميان داراها و ندارها سرزنش ميLکند. (آبراهاميان، 1377: 191) کسروي مي گويد: روشنفکران جوان ما (آنها که دوره رضاشاه را درک نکرده اند) به آساني قادر به فهم دوره پادشاهي رضاشاه نبوده و بنابر اين شايد نتوانند در اين باره داوري کنند، بلي آنها نمي توانند، چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب و هرج و مرجي را که منجر به ظهور مستبدي چون رضاشاه شد را به ياد آورند . (آبرهاميان، 1377: 192)
؏ اقدامات مثبت رضاشاه
رضاخان، پس از تحکيم قدرت، برنامه بلندپروازانه اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را آغاز کرد. وي بيشتر نوآوري هايي را که در سده گذشته مصلحاني چون عباس ميرزا، امييرکبير، سپهسالار، ملکم خان و دموکرات هاي انقلاب مشروطه پيشنهاد کرده بودند، ولي کاملا عملي نشده بود، به انجام رسانيد و تا سال 1320، نظام اجتماعي جديدي بنياد نهاد. (آبراهاميان، 1377: 169) هدف درازمدت و يايجاد جامعه اي شبه غربي بود (يا به هر ترتيب، جامعه اي که مطابق برداشت او از غرب باشد) و ابزارهايش براي رسيدن به اي هدف، غيرديني ساختن جامعه، مبارزه با قبيله گرايي، ملي گرايي، توسعه آموزشي، و سرمايه داري دولتي بود. (آبراهاميان، 1377: 174)
اقدامات مثبت رضاشاه از نظر آنان عبارت بود از (آبراهاميان، 1377):
- تمرکز دولت و ايجاد بوروکراسي نوين دولتي با حدود 90 هزار کارمند، نظام تقسيمات کشوري و دسترسي دولت مرکزي به استان ها، شهرها و حتي برخي روستاهاي بزرگ
- ايجاد ارتش مدرن: افزايش بودجه دفاعي، خريد تجهيزات مدرن، افزايش سربازان از طريق خدمت نظام وظيفه اجباري، بهبود وضعيت اقتصادي و وجهه اجتماعي افسران
- تلاش براي کنترل قبايل از طريق: توسعه پاسگاه ها در آن نواحي، خلع سلاح قبايل، به سربازي فرستادن جوانان قبايل، تضعيف خوانين، محدود کردن کوچ هاي ساليانه و تخت قاپو کردن عشاير.
- لغو القاب اشرافي مانند الدوله، السلطنه، الممالک
- اجبار همه شهروندان و اتباع ايراني به گرفتن شناسنامه و تغيير نام خانوادگي
- جايگزيني تقويم هجري شمسي بجاي هجري قمري
- تضعيف قدرت هاي فئودال
- تلاش براي تبديل امپراتوري چندقومي به دولتي واحد با مردمي واحد و يک قوم، يک زبان، و يک قدرت سياسي: تعطيل کردن مدارس و انتشاراتي هاي متعلق به جمعيت غيرفارس.

- تلاش براي پيرايش زبان از واژه هاي بيگانه (عمدتا عربي ترکي) و ورود لغات فارسي بجاي آنها، مانند جايگزيني عناوين درجه هاي فارسي بجاي ترکي و غربي.

- ممنوعيت پوشيدن لباس هاي سنتي، اجبار به پوشيدن لباس هاي مدل غربي و کلاه پهلوي (بعدا، کلاه بين المللي، کلاه نمدي لبه دار اروپايي، براي مقابله با سجده نمازگزاران) براي تمام مردان (بجز روحانيون رسمي

- حذف عناوين افتخاري قديمي مانند: ميرزا، خان، بيگ، امير، شيخ و سردار

- افزايش آگاهي عمومي با استفاده از روزنامه، مجله، کتاب، اعلاميه و برنامه هاي راديويي.

- تغيير نظام قديمي اداره محلات و حذف کلانترها و کدخدايان

- تغيير نام برخي مکان ها، مانند عربستان به خوزستان، استرآباد به گرگان، بندر انزلي به پهلوي، علي آباد به شاهي، سلطانيه به اراک و محمره به خرمشهر

- تغيير نام ايران از پرسيا، که هم با فساد گذشته قاجار هم معنا بود و هم تنها به استان فارس اطلاق مي شد.

- اقدام براي بهبود وضعيت زنان:

- تاسيس مدارس

- تاسيس صنايع جديد

- راهسازي و راه آهن سراسري

اقدامات منفي رضا شاه:

- استبداد و حذف مخالفان سياسي: خودکشي وزير عدليه (داور) به اين بهانه که پيش بيني مي کرد به بهانه اي رسوا يا کشته شود؛ برکناري تقي زاده از سفارت ايران در لندن؛ بازنشستگي سليمان ميرزا اسکندري از استانداري کرمان در 1306؛ قتل فرخي يزدي؛ تدين که نقش برجسته اي در جمهوري خواهي و انتقال سلطنت داشت، وقتي مساله بودجه اندک وزارت آموزش و پرورش و بودجه زياد وزارت جنگ را مطرح کرد، از کابينه اخراج شد و به زندان افتاد؛ علي دشتي که روزنامه شفق سرخ وي از 1301 در خدمت رضاشاه بود، از مصونيت پارلماني محروم و در يک آسايشگاه دولتي نگهداري شد؛ کسروي بلافاصله پس از صدور حکم به نفع گروهي از زمينداران کوچک که شاه خلع يد کرده بود، از مقام قضاوت برکنار شد. (آبراهاميان، 1377: 191) ...
بانک تحقیقات تاریخ - ادبیات - فلسفه
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 35
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.
کلمات کلیدی : ,انقلاب مشروطه, تحقیق در مورد انقلاب مشروطه, دانلود تحقیق انقلاب مشروطه, دانلود رایگان تحقیق انقلاب مشروطه, پروژه انقلاب مشروطه, مقاله انقلاب مشروطه, مقاله در مورد انقلاب مشروطه, پروژه در مورد انقلاب مشروطه, پایان نامه انقلاب مشروطه, تحقیق آماده در مورد انقلاب مشروطه, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, تاریخ , تحقیق آماده تاریخ در مورد انقلاب مشروطه


انقلاب مشروطه


تحقیق در مورد انقلاب مشروطه


دانلود تحقیق انقلاب مشروطه


دانلود رایگان تحقیق انقلاب مشروطه


پروژه انقلاب مشروطه


مقاله انقلاب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق دوران رضاشاه، پیامدهای انقلاب مشروطه

نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وی: بعد منفی: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مد نظر مشروطه خواهان بود.

تحقیق - زندگی نامه رضا شاه

در سال ۱۳۲۸ با تصویب مجلس شورای ملی به او لقب «رضاشاه کبیر» داده شد[۳][۹] زندگی‌نامه آغاز زندگی و نوجوانی زادگاه رضاشاه در آلاشت رضاشاه و کلاه پهلوی بر سرش رضاشاه اهل تهران و پرورده این شهر بود.

تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه

شگفتی حاکمیت دیکتاتوری رضاشاه در آن است که دیکتاتوری سیاه وهولناک پس از دو دهه مبارزات مشروطه خواهی مردم ایران و یک انقلای سیاسی عظیم به نام مشروطه به وجود آمده بود؛ انقلابی که در آسیا از نخستین حرکتهای بزرگ سیاسی و ...

تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه

شگفتی حاکمیت دیکتاتوری رضاشاه در آن است که دیکتاتوری سیاه وهولناک پس از دو دهه مبارزات مشروطه خواهی مردم ایران و یک انقلای سیاسی عظیم به نام مشروطه به وجود آمده بود؛ انقلابی که در آسیا از نخستین حرکتهای بزرگ سیاسی و ...

رضاشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در جریان انقلاب مشروطه و پس از فتح تهران در سال ۱۲۸۷ خورشیدی به همراه گروه محافظین عین‌الدوله که تبعید می‌شد، به فریمان فرستاده شد.

دانلود تحقیق دوران رضاشاه، پیامدهای انقلاب مشروطه

نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وی: بعد منفی: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مد نظر مشروطه خواهان بود.

دانلود تحقیق دوران رضاشاه، پیامدهای انقلاب مشروطه

نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وی: بعد منفی: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مد نظر مشروطه خواهان بود.

جنبش مشروطه ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جُنبِشِ مَشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی، جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطه یا ... نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و درباریان طرفدارش داشت. [نیازمند منبع] از ...

دانلود تحقیق دوران رضاشاه، پیامدهای انقلاب مشروطه

نگاه دوگانه به رضاشاه در دوران حکومت وی: بعد منفی: مستبد، ثروت اندوز، وابسته به انگلستان، عوام بعد مثبت: انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مد نظر مشروطه خواهان بود.

سوم اسفند سالروز کودتای رضا شاه یارضاخان وسقوط سلسله ...

در جریان انقلاب مشروطه و پس از فتح تهران در سال ۱۲۸۷ خورشیدی به همراه گروه محافظین عین‌الدوله که تبعید می‌شد، بهفریمان فرستاده شد.پاورپوینت درس 17 فارسی پایه هشتم (راه خوشبختی)

پاورپوینت درس 17 فارسی پایه هشتم (راه خوشبختی)پاورپوینت آماده با عنوان نوجوانی ، بلوغ و چالش های پیش روی آن